Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (01.06.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEMELER
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Risk Merkezi nezdindeki müşterilerine ait bilgileri kendilerine veya Onayları ile Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere vermelerine İlişkin Esaslar ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Denetimine İlişkin Yönetmelik
–– İlaç Ticareti ve Eczacılık Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulusal Dizi Yayın Yönetmeliği
–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
BİLDİRİ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/20)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 tarih ve E:2020/59, K:2023/53 sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarih ve E:2022/71, K:2023/65 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarih ve E:2019/39, K:2023/67 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 tarihli ve 2020/4999 başvuru numaralı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 tarihli ve 2020/33373 başvuru numaralı kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
b – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu